Opatrenia v súvislosti s Covid-19

Letná sezóna 2020 začína 1. júna. Vzhľadom na situáciu so šírením koronavírusu je potrebné zohľadniť túto skutočnosť aj pri vašich zážitkoch v horách.

Letná sezóna 2020 začína 1. júla. Vzhľadom na situáciu so šírením koronavírusu je potrebné zohľadniť túto skutočnosť aj pri vašich zážitkoch v horách. 

Odporúčania pre rizikové skupiny

Osobám z rizikových skupín nie je doporučené zúčastňovať sa výstupov v skupine, medzi ktoré patrí aj sprevádzanie HV. Zvážte preto váš plánovaný výstup a buďte zodpovední voči sebe aj ostatným. Tie kopce tú budú aj budúci rok.

Rizikové skupiny: vek nad 65 rokov, srdcovocievne ochorenia, vysoký krvný tlak, chronické zápaly, cukrovka, onkologickí pacienti, tehotné ženy, ľudia s poškodenou imunitou.

Pravidlá počas zvýšeného rizika nákazy koronavírusom

V záujme všetkých nás je čo najskôr vrátiť sa do pôvodného režimu bez nutnosti extrémnych epidemiologických obmedzení spôsobených šíriacim sa koronavírusom. Situácia sa zlepšuje, no stále nie sme vo finále.

Preto buďme zodpovední voči sebe a ohľaduplní k ostatným. Dodržaním jednoduchých pravidiel budeme môcť v horách spoločne zrealizocvať vaše zážitky a, verím, že zostaneme zdraví.

Pravidlá pre výstupy v roku 2020:

  • Počet sprevádzaných osôb je limitovaný na max. 2 osoby v skupine s HV.
  • Rozostupy v skupine minimálne 2m (ak to situácia dovolí).
  • Počas presunu vo väčšej skupine (napr. vývoz autom na Sliezsky dom, presun lanovkou) je povinnosťou mať prekryté ústa a nos rúškom alebo iným spôsobom (napr. šatka, buff-ka).
  • Prestávky počas túry budú na miestach bez zvýšeného počtu ľudí. Trasa výstupu a zostupu bude vedená tak aby bolo minimalizované riziko "zhromažďovania sa".

Povinná "hygienická" výbava:

  • Rúško alebo iná ochrana úst a nosa (šatka, buff) v prípade potreby "zhromaždovania sa" (presun autom, lanovkou).
  • Šatka (buff, tenká čiapka) pod prilbou. Platí v prípade požičania výstroje od HV.

Odporúčaná "hygienická" výbava:

  • Okuliare
  • Rukavice (lezecké alebo feratové)
  • Vlastný opaľovací krém
  • Dezinfekcia rúk

Je vhodné použiť vlastnú technickú výstroj (prilba, sedačka, karabína so zámkom). Ak to nie je možné, HV samozrejme zabezpečí túto časť výbavy. Samozrejmosťou je dezinfekcia uvedeného materiálu zo strany HV po každej túre.