Autorské práva

Webová stránka martinkyrc.sk a jej obsah je duševným vlastníctvom autora (Martin Kyrc) a spoločnosti Mountain Guide Services s.r.o., IČO: 

46834991 so sídlom Potočná 21/27, 03101 Liptovský Mikuláš.

Obsahom sa rozumie grafický vzhľad, logická štruktúra, textový a obrazový materiál. Prepis a/alebo kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja.