Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecná časť

Rezervácia a storno poplatky

Túra alebo kurz sa objednáva vyplnením rezervačného formulára, zaslaním e-mailu alebo telefonicky dostatočne vopred. O prijatí objednávky je klient informovaný e-mailom. Zároveň dostane všetky podrobnejšie informácie a podmienky platby.

Záväzná rezervácia sa potvrdzuje zaplatením zálohy v dohodnutej výške (obvykle 50% - 100% celkovej sumy). Klient je o rezervácii informovaný e-mailom.

Vopred dohodnutá cena zahŕňa všetky náklady horského vodcu na ubytovanie, stravu a lanovky, ako aj administratívne náhrady pre prípravu. Doprava je kalkulovaná individuálne podľa typu aktivity po vzájomnej dohode.

Pokiaľ sa túra alebo kurz nezrealizuje vinou horského vodcu, klientovi je vrátená celá zaplatená suma.

Bezpečnosť

Klient je povinný upozorniť na zdravotné problémy, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh túry alebo kurzu (epilepsia, srdcové problémy, astma,...). Inak ohrozuje svoje zdravie, ale aj bezpečnosť skupiny.

Horský vodca si vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie túry počas jej priebehu z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok, alebo z dôvodu nedostatočných technických alebo kondičných schopností klienta. Hlavným dôvodom je bezpečnosť klienta, za ktorého preberá horský vodca zodpovednosť. Vyplýva to zo statusu horského vodcu UIAGM/IFMGA.

Horolezectvo, skialpinizmus a pohyb vo vysokohorskom prostredí sú nebezpečné aktivity a nie je možné úplne vylúčiť nebezpečenstvo úrazu alebo smrti, bez pochybenia horského vodcu. Povinnosťou klienta je zabezpečiť si poistenie pre zásah horskej záchrany a liečebných nákladov pre konkrétny druh aktivity, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Počet klientov

Z dôvodu bezpečnosti, je na túrach a kurzoch mximálny počet klientov v skupine s jedným horským vodcom obmedzený. Doporučené limity podľa Medzinárodnej asociácie horských vodcov UIAGM/IFMGA sú:

 • Kurzy
  • 6 - Kurz lezenia na umelej stene
  • 4 - Kurz lezenia na skale a v ľade
  • 8 - Lavínový a skialpinistický kurz v neľadovcovom teréne
  • 6 - Skialpinistický kurz v ľadovcovom teréne
 • Vysokohorské túry a horolezecké výstupy
  • 2 - Lezenie v ľade
  • 2 - Lezenie v horách
  • 3 - Vysokohorský výstup v lete
  • 2 - Vysokohorský výstup v lete (náročná túra)
  • 2 - Vysokohorský výstup v zime a zmiešanom teréne (sneh, ľad, skala)
 • Skialpinizmus
  • 8 - Skialpinistická túra v neľadovcovom teréne
  • 6 - Skialpinistická túra v ľadovcovom teréne

Uvedené počty klientov v skupine sa môžu mierne líšiť v závislosti od miestnych zvyklostí a doporučení.

Špecifická časť

Jednodňové vysokohorské a skialpinistické túry

Jednodňová vysokohorská túra (VHT) alebo skialpinistická túra (ďalej len "túra") sa považuje za záväzne objednanú jej zaplatením v plnej výške, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Ak je túra zrušená zo strany klienta 5 kalendárnych dní pred termínom, bude mu vrátená plná výška zaplatenej ceny. Storno poplatok pri zrušení túry zo strany klienta v termíne kratšom ako 5 dní je 10% zo zaplatenej ceny.

Horský vodca dostatočne vopred pred začatím túry, minimálne však 1-2 dni, informuje klienta o poveternostných podmienkach a subjektívne odhadne šance na realizáciu túry. V prípade nepriaznivých podmienok sa klient rozhodne či akceptuje alternatívne možnosti - náhradný program, presun túry na iný termín alebo zrušenie túry. Pokiaľ sa klient rozhodne túru zrušiť, bude mu vrátená celá zaplatená suma.

Ak nedôjde k zrušeniu túry, považuje sa za dohodnutú a jej priebeh sa riadi bodmi uvedenými nižšie:

 • Ak dôjde k zrušeniu túry klientom alebo horským vodcom pred jej začatím v deň termínu (v mieste stretnutia s horským vodcom) , je účtovaný storno poplatok vo výške 30% z dohodnutej ceny.
 • Ak sa vyrazí na túru a dôjde k jej zrušeniu klientom alebo horským vodcom, účtuje sa storno poplatok vo výške 50% dohodnutej ceny.
 • Po vstupe do terénu, ktorý si vyžaduje použitie technického zabezpečenia (V prípade VHT túry: naviazanie sa na lano, použitie stúpacích želiez alebo čakana. V prípade skialpinistickej túry: použitie stúpacích želiez, čakana, alebo po prekročení 2 hodín od začatia túry) je účtovaných 100% dohodnutej sumy.

Viacdňové vysokohorské a skialpinistické túry

Viacdňová vysokohorská alebo skialpinistická túra (ďalej len "túra") sa považuje za záväzne objednanú zaplatením zálohy v dohodnutej výške 30 dní pred termínom, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Plnú cenu je potrebné zaplatiť 21 dní pred termínom. Túru je potrebné rezervovať si dostatočne vopred z dôvodu nutnosti rezervácie ubytovania.

Ak je túra zrušená zo strany klienta 30 kalendárnych dní pred termínom alebo sa túra neuskutoční z dôvodu nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov, bude klientovi vrátená plná výška zaplatenej ceny. Storno poplatok pri zrušení túry zo strany klienta v termíne kratšom ako 30 dní je 30%, v termíne kratšom ako 14 dní je 50% a v termíne kratšom ako 7 dní je to už 100% z celkovej ceny túry.

Horský vodca priebežne a dostatočne vopred pred začatím túry informuje klienta o poveternostných podmienkach a subjektívne odhadne šance na úspešnú realizáciu túry. V prípade nepriaznivých podmienok sa klient rozhodne či akceptuje alternatívne možnosti ponúkané horským vodcom - náhradný program, presun túry na iný termín alebo zrušenie túry. Pokiaľ sa klient rozhodne túru zrušiť, bude mu vrátená celá zaplatená záloha.

Ak nedôjde k zrušeniu viacdňovej túry z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok alebo nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov, túra sa považuje za dohodnutú.

Vzhľadom na špecifickosť viacdňových túr, nie je možné garantovať vhodné poveternostné podmienky počas trvania celej túry. Horský vodca si podľa vývoja situácie a poveternostných podmienok vyhradzuje právo na zmenu denného programu. V krajnom prípade môže túru predčasne ukončiť. Dôvodom je bezpečnosť klienta a skupiny.

Kurzy

Horolezecký, lavínový, skialpinistický alebo freeridový kurz (ďalej len "kurz") sa považuje za záväzne objednaný jeho zaplatením v plnej výške 21 dní pred termínom, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Pri platbe 30 dní pred termínom je cena kurzu pre jednotlivca zvýhodnená.

Ak je kurz zrušený zo strany klienta 30 kalendárnych dní pred termínom bude mu vrátená plná výška zaplatenej zálohy. Storno poplatok pri zrušení kurzu zo strany klienta v termíne kratšom ako 30 dní je 30% z ceny kurzu, v termíne kratšom ako 14 dní je to 50% z ceny kurzu a pri termíne kratšom ako 7 dní je to už 100% z ceny kurzu.

Ak sa kurz neuskutoční z dôvodu nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov, bude klientom vrátená zaplatená záloha v plnej výške prípadne navrhnutý náhradný termín.  V prípade nevhodných poveternostných podmienok nevznikne nárok na vrátenie zaplatenej zálohy, ale účastníci sa budú môcť zúčastniť kurzu v náhradnom termíne do konca sezóny v danom roku.


Posledná zmena 1.1.2016.