Lavínový kurz EXPERT

Vzdelávací program pre tých, ktorí chcú svoje vedomosti v oblasti lavínovej prevencie posunúť o výrazný krok vpred. Podmienkou účasti je zvládnutie vedomostí na úrovni základného lavínového kurzu.

Pre koho je kurz určený?

3-dňový (štvrtok večer - nedeľa) vzdelávací program je určený pre tých, ktorí chcú zvýšiť svoje znalosti z rozpoznania lavínového nebezpečenstva priamo v teréne. Nevyhnutnou podmienkou pre jeho absolvovanie je základná znalosť lavínovej problematiky na úrovni základného lavínového kurzu (práca s lavínovým prístrojom a technika vyhľadávania, základné vedomosti z oblasti lavínovej prevencie a záchrany). Predpokladom sú aj skúsenosti so skialpinizmom a pohybom vo vysokohorskom prostredí.

Cieľom kurzu je rozšíriť vaše základné znalosti z lavínovej prevencie tak, aby ste vedeli správne plánovať túru, vyhodnotiť riziko priamo v teréne a strategicky sa rozhodovať počas priebehu túry. Po kurze by ste mali byť schopní samostatne podnikať aj náročnejšie skialpinistické výjazdy v neznámom teréne a rozhodovať sa takmer ako profesionál.

Kurz je z väčšej časti zameraný na samostatnosť účastníkov. Prvý deň v teréne je pod vedením horského vodcu, no v ďalších dňoch je už väčšia miera samostatnosti na pleciach účastníkov. Samozrejme pod dohľadom horského vodcu. Tento osvedčený vzdelávací model ponúka účastníkom výrazne lepšie a efektívnejšie pochopenie problematiky.

Čo sa na naučíte?

 • Detailnejšie pochopíte životný cyklus snehových štruktúr.
 • Zdokonalíte svoje zručnosti v analýze snehových vrstiev a vo vyhodnocovaní testov stability spôsobom ako to robia lavínoví experti.
 • Dozviete sa ako rozpoznať varovné signály pozorovaním okolia a snehových vrstiev.
 • Posuniete kamarátsku pomoc na vyšší level, vrátane ošetrenia a transportu zraneného.
 • Naučíte sa plánovať túru z pohodlia domova a správne ju korigovať priamo v teréne tak, aby bol váš pohyb bezpečný.
 • Po kurze budete vedieť samostatne plánovať a vyraziť aj na náročnejšiu skiapinistickú túru. V prípade nepredvídaných okolností sa budete vedieť sami správne rozhodnúť.

A vďaka tomu všetkému sa bezpečne dostanete na nádherné miesta o ktorých ste doteraz iba snívali!

Program

1. deň - štvrtok

 • Príchod na miesto konania kurzu.
 • Ubytovanie, večera.
 • Úvodná prednáška:
  • Rekapitulácia základného lavínového kurzu
  • Náuka o snehu - životný cyklus a typy snehových štruktúr, nebezpečné formy snehu
  • Pozorovanie a zber dát v teréne - medzinárodné doporučenia a interpretácia, snehový profil
  • Hodnotenie stability snehových vrstiev - analýza snehového profilu, kritická vrstva, testy stability
 • Kontrola a doplnenie vybavenia, spoločná príprava na túru pod vedením horského vodcu.

2. deň - piatok

 • Raňajky
 • Celodenná túra s prácou v teréne:
  • Pozorovania a zber dát v horskom teréne
  • Analýza snehových vrstiev
  • Hodnotenie stability snehových vrstiev
 • Odpočinok a večera.
 • Večerná prednáška:
  • Vyhodnotenie dňa, prezentácia výsledkov zberu dát
  • Plánovanie - pravidlá pre plánovanie túry (terén, výber trasy, riziká, ľudský faktor, stratégia), práca s mapou
  • Kamarátska pomoc - stratégia vyhľadávania pri viacnásobnom zasypaní, prvá pomoc, život ohrozujúce stavy, transport
  • Príprava na ďalší deň - plánovanie túry podľa mapy (výber trasy, časové plánovanie, vybavenie)

3. deň - sobota

 • Raňajky
 • Celodenná túra s prácou v teréne:
  • Samostatne vedená túra pod dohľadom horského vodcu na základe večerného plánovania
  • Stratégia rozhodovania a korekcia trasy podľa aktuálnych podmienok
  • Pozorovanie a zber dát v teréne
  • Záchranná akcia
 • Odpočinok a večera.
 • Večerná prednáška:
  • Vyhodnotenie dňa, prezentácia výsledkov zberu dát, diskusia
  • Plánovanie - stratégia rozhodovania v teréne, rozhodovacie pravidlá
  • Príprava na ďalší deň - plánovanie

4. deň - nedeľa

 • Raňajky
 • Celodenná túra s prácou v teréne:
  • Samostatne vedená túra pod dohľadom horského vodcu
  • Stratégia rozhodovania a korekcia trasy podľa aktuálnych podmienok
 • Predpokladané ukončenie do 15:00.

Ďalšie informácie

Predpoklady

Aby mohla skupina napredovať efektívne, vyžadujú sa vedomosti na úrovni základného lavínového kurzu.

Tento kurz je predovšetkým o praxi priamo vo vysokohorskom teréne formou celodenných skialpinistických túr. Nevyhneme sa ani náročnejšiemu terénu, no stále v komfortnej zóne pre priemerne zdatného skialpinistu. Očakávajú sa skúsenosti s pohybom v horskom teréne a bezpečné lyžovanie v rôznych druhoch snehu. Kurz nie je vhodný pre začiatočníkov.

Ubytovanie

Ubytovanie bude zabezpečené na horskej chate alebo v podhorí. Cena ubytovania nie je zahrnutá v cene kurzu.

Rezervácie

Vyžiadajte si podrobnejšie informácie k rozšírenému lavínovému kurzu. Rezervujte si miesto dostatočne vopred za výhodnejšiu cenu. Kurz sa zrealizuje pri naplnení minimálneho počtu účastníkov.

Zhrnutie

Skúsenosti: 
Pokročilý
Počet osôb: 
6 ľudí/lektora, min 4, max 12
Cena: 
220€